Preċedenti 
 Li jmiss 
PVTACRE
Minuti
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2011 - Brussell
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (dibattitu)
 3.Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (dibattitu)
 4.Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (dibattitu)
 5.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.Il-mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità favur il-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-Programm Qafas ta' Riċerka (votazzjoni)
  6.2.Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (votazzjoni)
  6.3.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2011: Riżorsi proprji, Politika Marittima Integrata, il-Greċja, l-FSE, il-Palestina (votazzjoni)
  6.4.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Applikazzjoni EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - il-Portugall (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Talba ta' tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Georgios Toussas (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.7.L-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.8.Il-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li jed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (FEŻR u FSE) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.9.Emenda tad-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.10.L-emendar tad-Deċiżjoni 2007/659/KE f'dak li jirrigwarda l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u l-kwota annwali li tista' tibbenefika minn rata ta' sisa mnaqqsa * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.11.Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.12.L-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.13.Strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp - miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-esportazzjoni tal-banana ***III (votazzjoni)
  6.14.Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati ***III (votazzjoni)
  6.15.Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja ***III (votazzjoni)
  6.16.Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***III (votazzjoni)
  6.17.Prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)
  6.18.Iż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki ***I (votazzjoni)
  6.19.It-Trattat tal-Adeżjoni: Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja *** (votazzjoni)
  6.20.L-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  6.21.Emenda għar-Regoli ta' Proċedura rigward kodiċi ta' kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi (votazzjoni)
  6.22.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (votazzjoni)
  6.23.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (votazzjoni)
  6.24.Is-Semestru Ewropew għall-koordinament tal-politiki ekonomiċi (votazzjoni)
  6.25.Forum tas-Suq Uniku (votazzjoni)
  6.26.Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (votazzjoni)
  6.27.In-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (votazzjoni)
  6.28.Il-modernizzazzjoni tad-dwana (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 10.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 13.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
 Lista tal-Membri preżenti
Minuti (176 kb) Lista tal-Membri preżenti (56 kb)    Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1754 kb) 
 
Minuti (209 kb) Lista tal-Membri preżenti (49 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (229 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (888 kb) 
 
Minuti (242 kb) Lista tal-Membri preżenti (62 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (468 kb) Votazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijiet (1731 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza