Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 1 december 2011 - Brussel
 1.Opening van de vergadering
 2.De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (debat)
 3.Jaarverslag ECB 2010 (debat)
 4.Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (debat)
 5.Verklaringen van de Voorzitter
 6.Stemmingen
  6.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het flexibiliteitsinstrument (stemming)
  6.2.Begrotingsprocedure 2012: gemeenschappelijke tekst (stemming)
  6.3.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 : eigen middelen, geïntegreerd maritiem beleid, Griekenland, ESF, Palestina (stemming)
  6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/005 Norte-Centro, automobielsector, Portugal (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.6.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Luigi de Magistris (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.7.Terugvorderbare steun en financiële instrumentering ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.8.Het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (EFRO en ESF) ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.9.Wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.10.Wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief * (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.11.Jaarverslag ECB 2010 (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.12.Aanpak van voortijdig schoolverlaten (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.13.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***III (stemming)
  6.14.Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***III (stemming)
  6.15.Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III (stemming)
  6.16.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***III (stemming)
  6.17.Statistische registratie van het goederenvervoer over de weg ***I (stemming)
  6.18.Regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten ***I (stemming)
  6.19.Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië *** (stemming)
  6.20.Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (stemming)
  6.21.Wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (stemming)
  6.22.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (stemming)
  6.23.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (stemming)
  6.24.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (stemming)
  6.25.Forum voor de interne markt (stemming)
  6.26.De wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (stemming)
  6.27.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (stemming)
  6.28.Modernisering douane (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Besluiten inzake bepaalde documenten
 10.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 11.Standpunten van de Raad in eerste lezing
 12.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 13.Rooster van de volgende vergaderingen
 14.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (174 kb) Presentielijst (56 kb)    Hoofdelijke stemming (1754 kb) 
 
Notulen (178 kb) Presentielijst (49 kb) Uitslag van de stemming (208 kb) Hoofdelijke stemming (867 kb) 
 
Notulen (225 kb) Presentielijst (61 kb) Uitslag van de stemming (348 kb) Hoofdelijke stemming (1725 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid