Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Czwartek, 1 grudnia 2011 r. - Bruksela
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (debata)
 3.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (debata)
 4.Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (debata)
 5.Oświadczenia Przewodniczącego
 6.Głosowanie
  
6.1.Uruchomienie instrumentu elastyczności (głosowanie)
  
6.2.Procedura budżetowa na 2012 r.: wspólny projekt (głosowanie)
  
6.3.Projekt budżetu korygującego nr 6/2011: zasoby własne, zintegrowana polityka morska, Grecja, EFS, Palestyna (głosowanie)
  
6.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Wniosek EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugalia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.5.Wniosek o uchylenie immunitetu poselskiego Georgiosa Toussasa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.6.Wniosek o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.7.Pomoc zwrotna i inżynieria finansowa ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.8.Zarządzanie finansowe w odniesieniu do niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (EFRR i EFS) ***I (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.9.Zmiana decyzji 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.10.Zmiana decyzji 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.11.Sprawozdanie roczne EBC za rok 2010 (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.12.Przeciwdziałanie zjawisku przedwczesnego kończenia nauki (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.13.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III (głosowanie)
  
6.14.Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III (głosowanie)
  
6.15.Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III (głosowanie)
  
6.16.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III (głosowanie)
  
6.17.Sprawozdania statystyczne w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy ***I (głosowanie)
  
6.18.Obwód kaliningradzki i niektóre powiaty polskie ***I (głosowanie)
  
6.19.Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji *** (głosowanie)
  
6.20.Wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (głosowanie)
  
6.21.Zmiany Regulaminu dotyczące kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (głosowanie)
  
6.22.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (głosowanie)
  
6.23.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (głosowanie)
  
6.24.Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej (głosowanie)
  
6.25.Forum jednolitego rynku (głosowanie)
  
6.26.Globalne zwalczanie wirusa HIV/AIDS przez UE (głosowanie)
  
6.27.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Ukraina (głosowanie)
  
6.28.Modernizacja służby celnej (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 10.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 11.Stanowiska Rady w pierwszym czytaniu
 12.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 13.Kalendarz następnych posiedzeń
 14.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (175 kb) Lista obecności (56 kb)    Wyniki głosowań imiennych (1754 kb) 
 
Protokół (206 kb) Lista obecności (49 kb) Wyniki głosowania (262 kb) Wyniki głosowań imiennych (888 kb) 
 
Protokół (227 kb) Lista obecności (62 kb) Wyniki głosowania (457 kb) Wyniki głosowań imiennych (1788 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności