Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 1. decembra 2011 - Brusel
 1.Otvorenie rokovania
 2.Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS (rozprava)
 3.Výročná správa ECB za rok 2010 (rozprava)
 4.Rozpočtový postup na rok 2012: spoločný text (rozprava)
 5.Vyhlásenia predsedníctva
 6.Hlasovanie
  
6.1.Mobilizácia nástroja flexibility (hlasovanie)
  
6.2.Rozpočtový postup na rok 2012: spoločný text (hlasovanie)
  
6.3.Návrh opravného rozpočtu č. 6/2011: vlastné zdroje, integrovaná námorná politika, Grécko, ESF, Palestína (hlasovanie)
  
6.4.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive – Portugalsko (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.5.Žiadosť o zbavenie parlamentnej imunity Georgiosa Toussasa (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.6.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Luigiho de Magistris (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.7.Návratná pomoc a finančné inžinierstvo ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.8.Finančné hospodárenie v prípade určitých členských štátov, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (EFRR a ESF) ***I (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.9.Zmena a doplnenie rozhodnutia 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.10.Zmena a doplnenie rozhodnutia 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ročnej kvóty, na ktorú sa môže vzťahovať znížená sadzba spotrebnej dane * (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.11.Výročná správa ECB za rok 2010 (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.12.Boj proti predčasnému ukončeniu školskej dochádzky (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  
6.13.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce – sprievodné opatrenia týkajúce sa banánov ***III (hlasovanie)
  
6.14.Ustanovenie nástroja financovania spolupráce s industrializovanými krajinami ***III (hlasovanie)
  
6.15.Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete ***III (hlasovanie)
  
6.16.Nástroj financovania rozvojovej spolupráce ***III (hlasovanie)
  
6.17.Štatistické výkazy o cestnej nákladnej doprave ***I (hlasovanie)
  
6.18.Kaliningradská oblasť a niektoré poľské správne oblasti ***I (hlasovanie)
  
6.19.Prístupová zmluva: Zmluva o pristúpení Chorvátskej republiky *** (hlasovanie)
  
6.20.Žiadosť Chorvátska o členstvo v Európskej únii (hlasovanie)
  
6.21.Zmeny rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú kódexu správania poslancov Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o finančné záujmy a konflikt záujmov (hlasovanie)
  
6.22.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Viktora Uspaskicha (hlasovanie)
  
6.23.Žiadosť o ochranu imunity a výsad Viktora Uspaskicha (hlasovanie)
  
6.24.Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík (hlasovanie)
  
6.25.Fórum o jednotnom trhu (hlasovanie)
  
6.26.Globálna reakcia EÚ na problém HIV/AIDS (hlasovanie)
  
6.27.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (hlasovanie)
  
6.28.Modernizácia colných systémov (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 10.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 11.Pozície Rady v prvom čítaní
 12.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 13.Termíny nasledujúcich rokovaní
 14.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (166 kb) Prezenčná listina (56 kb)    Výsledok hlasovania podľa mien (1754 kb) 
 
Zápisnica (202 kb) Prezenčná listina (49 kb) Výsledky hlasovania (223 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (885 kb) 
 
Zápisnica (227 kb) Prezenčná listina (62 kb) Výsledky hlasovania (484 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (1796 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia