Indiċi 
Minuti
PDF 242kWORD 209k
Il-Ħamis, 1 ta' Diċembru 2011 - Brussell
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (dibattitu)
 3.Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (dibattitu)
 4.Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (dibattitu)
 5.Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.Il-mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità favur il-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-Programm Qafas ta' Riċerka (votazzjoni)
  
6.2.Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (votazzjoni)
  
6.3.Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2011: Riżorsi proprji, Politika Marittima Integrata, il-Greċja, l-FSE, il-Palestina (votazzjoni)
  
6.4.Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Applikazzjoni EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - il-Portugall (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.5.Talba ta' tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Georgios Toussas (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.L-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Il-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li jed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (FEŻR u FSE) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.9.Emenda tad-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.10.L-emendar tad-Deċiżjoni 2007/659/KE f'dak li jirrigwarda l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u l-kwota annwali li tista' tibbenefika minn rata ta' sisa mnaqqsa * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.11.Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.12.L-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.13.Strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp - miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-esportazzjoni tal-banana ***III (votazzjoni)
  
6.14.Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati ***III (votazzjoni)
  
6.15.Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja ***III (votazzjoni)
  
6.16.Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***III (votazzjoni)
  
6.17.Prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)
  
6.18.Iż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki ***I (votazzjoni)
  
6.19.It-Trattat tal-Adeżjoni: Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja *** (votazzjoni)
  
6.20.L-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
6.21.Emenda għar-Regoli ta' Proċedura rigward kodiċi ta' kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi (votazzjoni)
  
6.22.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (votazzjoni)
  
6.23.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (votazzjoni)
  
6.24.Is-Semestru Ewropew għall-koordinament tal-politiki ekonomiċi (votazzjoni)
  
6.25.Forum tas-Suq Uniku (votazzjoni)
  
6.26.Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (votazzjoni)
  
6.27.In-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (votazzjoni)
  
6.28.Il-modernizzazzjoni tad-dwana (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 10.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)
 11.Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari
 12.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 13.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 14.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 08.35.


2. Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS

John Dalli (Membru tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Tkellmu Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Nessa Childers f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova f'isem il-Grupp ALDE, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Dagmar Roth-Behrendt, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, u Diane Dodds Membru mhux affiljata.

Tkellmu Adam Fronczak (President fil-kariga tal-Kunsill) u John Dalli.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Françoise Grossetête f'isem il-Grupp PPE, Nessa Childers f'isem il-Grupp S&D, Antonyia Parvanova u Sophia in 't Veld f'isem il-Grupp ALDE, Satu Hassi f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marina Yannakoudakis f'isem il-Grupp ECR, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Oreste Rossi f'isem il-Grupp EFD, dwar ir-reazzjoni tal-UE għall-HIV/AIDS fl-UE u fil-pajjiżi ġirien, rieżami intermedju tal-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni COM(2009)569 (B7-0615/2011).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.26 tal- Minuti ta' 1.12.2011.


3. Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (dibattitu)

Rapport dwar ir-Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 [2011/2156(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

Il-President tat merħba lill-President il-ġdid tal-Bank Ċentrali Ewropew Mario Draghi.

Ramon Tremosa i Balcells ippreżenta r-rapport tiegħu.

Tkellem Mario Draghi (President tal-Bank Ċentrali Ewropew).

Tkellem Gay Mitchell f'isem il-Grupp PPE.

PRESIDENZA: Giles CHICHESTER
Viċi President

Tkellmu George Sabin Cutaş f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Kay Swinburne f'isem il-Grupp ECR, Nikolaos Chountis f'isem il-Grupp GUE/NGL, Godfrey Bloom f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Ildikó Gáll-Pelcz, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Godfrey Bloom, Liem Hoang Ngoc, Ivo Strejček, Paul Murphy, Claudio Morganti, Alfredo Pallone, Edward Scicluna, Jaroslav Paška, Mairead McGuinness, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' Godfrey Bloom, Gay Mitchell u Paul Rübig, Anni Podimata u Olle Ludvigsson.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Mario Mauro, Elisa Ferreira u Proinsias De Rossa.

Tkellmu Mario Draghi u Ramon Tremosa i Balcells.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal- Minuti ta' 1.12.2011.


4. Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (dibattitu)

Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteurs: Francesca Balzani u José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

Tkellem Alain Lamassoure (President tal-Kumitat BUDG).

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Francesca Balzani u José Manuel Fernandes ippreżentaw ir-rapporti.

Tkellmu Jacek Dominik (President fil-kariga tal-Kunsill) u Janusz Lewandowski (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu Giovanni La Via f'isem il-Grupp PPE, Göran Färm f'isem il-Grupp S&D, Carl Haglund f'isem il-Grupp ALDE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Helga Trüpel f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Portas f'isem il-Grupp GUE/NGL, Marta Andreasen f'isem il-Grupp EFD, Angelika Werthmann Membru mhux affiljata, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Alexander Alvaro, Oldřich Vlasák, João Ferreira, Lucas Hartong, László Surján, Eider Gardiazábal Rubial, Anne E. Jensen, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Estelle Grelier, Marian-Jean Marinescu, Damien Abad, Maria Da Graça Carvalho, Barbara Matera, Paul Rübig u Seán Kelly.

Tkellmu skont il-proċedura "catch the eye" Jan Kozłowski, Alfreds Rubiks u Claudio Morganti.

Tkellem Paul Rübig.

Tkellmu Janusz Lewandowski, Jacek Dominik u Alain Lamassoure.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal- Minuti ta' 1.12.2011.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit.)


PRESIDENZA: Jerzy BUZEK
President

5. Dikjarazzjonijiet tal-Presidenza

Il-President għamel dikjarazzjoni fl-okkażjoni tal-24 Jum Dinji tal-Ġlieda kontra l-AIDS.

Huwa għamel dikjarazzjoni oħra dwar il-proċess ta' adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea u ta merħba lil Luka Bebić, President tal-Parlament Kroat, li kien preżenti fil-gallarija.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. Il-mobilizzazzjoni tal-istrument ta' flessibilità favur il-Politika Ewropea tal-Viċinat u l-Programm Qafas ta' Riċerka (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Mobilizzazzjoni tal-Istrument tal-Flessibilità favur l-Istrateġija UE 2020 u l-viċinat Ewropew, b'konformità mal-punt 27 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja tajba [COM(2011)0373 - C7-0164/2011- 2011/2126(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Reimer Böge (A7-0353/2011)

Id-dibattitu sar fid-data 26 ta' Ottubru 2011 (punt 3 tal- Minuti ta' 26.10.2011).

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0520)


6.2. Proċedura baġitarja 2012: test konġunt (votazzjoni)

Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni fil-qafas tal-proċedura baġitarja 2012 [13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs:: Francesca Balzani u José Manuel Fernandes (A7-0414/2011)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għar-rifjut)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0521)


6.3. Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2011: Riżorsi proprji, Politika Marittima Integrata, il-Greċja, l-FSE, il-Palestina (votazzjoni)

Rapport dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill dwar l-abbozz ta' baġit emendatorju Nru 6/2011 tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2011, Taqsima III – Il-Kummissjoni [17631/2011 - C7-0440/2011- 2011/2267(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0522)

Wara l-votazzjonijiet dwar ir-rapporti A7-0414/2011 u A7-0407/2011, il-President iddikjara:

"Nikkunsidra li l-proċedura baġitarja twettqet skont id-dispożizzjonjiet tal-Artikolu 314 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea.

Għaldaqstant, il-proċedura baġitarja għall-2012 tista' titqies kompluta. Għalhekk niddikjara li l-baġit ġie adottat b'mod definittiv."


6.4. Il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni: Applikazzjoni EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - il-Portugall (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni, skont il-punt 28 tal-Ftehim Interistituzzjonali tas-17 ta' Mejju 2006 bejn il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni dwar id-dixxiplina baġitarja u l-amministrazzjoni finanzjarja soda (applikazzjoni EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive mill-Portugall) [COM(2011)0664 - C7-0334/2011- 2011/2262(BUD)] - Kumitat għall-Baġit. Rapporteur: Barbara Matera (A7-0395/2011)

(maġġoranza kwalifikata meħtieġa: 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0523)


6.5. Talba ta' tneħħija tal-immunità parlamentari tas-Sur Georgios Toussas (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Toussas [2011/2057(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0524)


6.6. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Luigi de Magistris [2011/2076(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0525)


6.7. L-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 fir-rigward tal-għajnuna li trid titħallas lura u l-inġinerija finanzjarja [COM(2011)0483 - C7-0215/2011- 2011/0210(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0526)


6.8. Il-ġestjoni finanzjarja għal ċerti Stati Membri li jed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom (FEŻR u FSE) ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1083/2006 dwar ċerti dispożizzjonijiet marbuta mal-ġestjoni finanzjarja, għal ċerti Stati Membri li qed jesperjenzaw jew huma mhedda b'diffikultajiet serji fejn tidħol l-istabilità finanzjarja tagħhom [COM(2011)0482 - C7-0221/2011- 2011/0211(COD)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI, EMENDI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0527)


6.9. Emenda tad-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2002/546/KE fir-rigward tal-perjodu tal-applikazzjoni tagħha [COM(2011)0443 - C7-0233/2011- 2011/0192(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0528)


6.10. L-emendar tad-Deċiżjoni 2007/659/KE f'dak li jirrigwarda l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u l-kwota annwali li tista' tibbenefika minn rata ta' sisa mnaqqsa * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2007/659/KE f'dak li jirrigwarda l-perjodu ta' applikazzjoni tagħha u l-kwota annwali li tista' tibbenefika minn rata ta' sisa mnaqqsa [COM(2011)0577 - C7-0311/2011- 2011/0248(CNS)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0529)


6.11. Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Rapport annwali tal-BĊE għall-2010 [2011/2156(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0530)


6.12. L-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola [2011/2088(INI)] - Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni. Rapporteur: Mary Honeyball (A7-0363/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata b'votazzjoni unika (P7_TA(2011)0531)


6.13. Strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp - miżuri ta' akkumpanjament marbutin mal-esportazzjoni tal-banana ***III (votazzjoni)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-approvazzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0532)

Intervent

Charles Goerens (rapporteur) biex jitlob li ismu jitneħħa mir-rapport A7-0403/2011 b'segwitu għall-emendi li saru.


6.14. Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati ***III (votazzjoni)

Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1934/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi u territorji industrijalizzati u oħrajn bi dħul għoli [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-approvazzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 14)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0533)


6.15. Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja ***III (votazzjoni)

Rapport dwar it-test konġunt approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1889/2006 dwar l-istabbiliment ta’ strument ta’ finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Korapporteurs: Kinga Gál u Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-approvazzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 15)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0534)


6.16. Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp ***III (votazzjoni)

Rapport dwar it-test konġunt, approvat mill-Kumitat ta' Konċiljazzjoni, għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1905/2006 li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Delegazzjoni tal-Parlament Ewropew għall-Kumitat ta' Konċiljazzjoni - Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-approvazzjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 16)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0535)

Intervent

Gay Mitchell (rapporteur) dwar il-proċedura ta' konċiljazzjoni applikata għar-rapporti A7-0403/2011, A7-0401/2011, A7-0404/2011 u A7-0402/2011.


6.17. Prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar prospetti tal-istatistika rigward it-trasport ta' merkanzija bit-triq (tfassil mill-ġdid) [COM(2010)0505 - C7-0286/2010- 2010/0258(COD)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Brian Simpson (A7-0212/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 17)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvat hekk kif emendat (P7_TA(2011)0536)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0536)


6.18. Iż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1931/2006 rigward l-inklużjoni taż-żona ta' Kaliningrad u ta' ċerti distretti amministrattivi Pollakki fiż-żona eliġibbli tal-fruntiera [COM(2011)0461 - C7-0213/2011- 2011/0199(COD)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 18)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvata (P7_TA(2011)0537)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0537)


6.19. It-Trattat tal-Adeżjoni: Trattat li jikkonċerna l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' Deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar l-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

(Maġġoranza kwalifikata)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 19)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P7_TA(2011)0538)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-adeżjoni tar-Repubblika tal-Kroazja mal-Unjoni Ewropea u b'mod partikolari għad-deċiżjoni tal-Kunsill li jilqa' t-talba ta' adeżjoni.

Intervent

Hannes Swoboda (rapporteur) dwar l-importanza tal-votazzjoni.


6.20. L-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir membru tal-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar l-applikazzjoni tal-Kroazja biex issir Membru tal-Unjoni Ewropea [2011/2191(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0539)


6.21. Emenda għar-Regoli ta' Proċedura rigward kodiċi ta' kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi (votazzjoni)

Rapport dwar l-emendi għar-Regoli ta' Proċedura rigward Kodiċi ta' Kondotta għall-Membri tal-Parlament Ewropew fir-rigward tal-interessi finanzjarji u l-kunflitt ta' interessi [2011/2174(REG)] - Kumitat għall-Affarijiet Kostituzzjonali. Rapporteur: Carlo Casini (A7-0386/2011)

(Maġġoranza kwalifikata meħtieġa għall-votazzjoni dwar it-test tar-Regolament, maġġoranza sempliċi meħtieġa għall-votazzjoni dwar il-Proposta għal Deċiżjoni)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 21)

TEST TAR-REGOLI TA' PROĊEDURA

L-emendi ġew adottati.

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2011)0540)

Id-dispożizzjonijiet il-ġodda se jidħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2012.

Interventi

Carlo Casini (rapporteur) dwar l-importanza tal-votazzjoni u biex jistieden lil Giuseppe Gargani ma jippreżentax iż-żewġ emendi orali mħabbra għall-emendi 11 u 8; Giuseppe Gargani biex jimmotiva ż-żewġ emendi tiegħu (li sussegwentement ma ġewx aċċettati, billi aktar minn 40 Membru opponew li dawn jiġu kkunsidrati) u l-President biex jirringrazzja lill-Kumitat AFCO għall-ħidma li wettaq.


6.22. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità tas-Sur Viktor Uspaskich [2011/2162(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 22)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2011)0541)


6.23. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari tas-Sur Viktor Uspaskich (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi tas-Sur Viktor Uspaskich [2011/2099(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 23)

PROPOSTA GĦAL DEĊIŻJONI

Adottata (P7_TA(2011)0541)


6.24. Is-Semestru Ewropew għall-koordinament tal-politiki ekonomiċi (votazzjoni)

Rapport dwar is-Semestru Ewropew għall-Koordinament tal-Politiki Ekonomiċi [2011/2071(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 24)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0542)


6.25. Forum tas-Suq Uniku (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0576/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 25)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0543)


6.26. Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0615/2011

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 26)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0544)

Intervent

Michael Cashman biex jindika li huwa ffirma l-mozzjoni għal riżoluzzjoni B7-0615/2011, u mhux it-talbiet għal votazzjoni maqsuma relatati magħha, u biex ifakkar il-Jum Dinji tal-Ġlieda kontra l-AIDS.


6.27. In-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina (votazzjoni)

Rapport li fih ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill, lill-Kummissjoni u lis-SEAE dwar in-negozjati dwar il-Ftehim ta' Assoċjazzjoni UE-Ukraina [2011/2132(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 27)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0545)


6.28. Il-modernizzazzjoni tad-dwana (votazzjoni)

Rapport dwar il-modernizzazzjoni tad-dwana [2011/2083(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 28)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P7_TA(2011)0546)

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris u Daniel Hannan

Rapport Francesca Balzani u José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr u Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rapport Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu u Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rapport Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman u Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rapport Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rapport Kinga Gál u Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Daniel Hannan

Rapport Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rapport Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Rakkomandazzjoni Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Philip Claeys

Rapport Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo u Daniel Hannan

Rapport Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Rapport Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris u Paul Murphy

Forum tas-Suq Uniku - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris u Mitro Repo

Ir-reazzjoni globali tal-UE għall-HIV/AIDS - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy u Philip Claeys


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


9. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat ENVI

- Kummerċ intern u manipulazzjoni tas-suq (abbuż tas-suq) (COM(2011)0651 - C7-0360/2011 - 2011/0295(COD))
irreferut responsabbli: ECON
opinjoni: ENVI, BUDG, JURI, LIBE

Kumitat DEVE

- Emenda tad-Direttiva 2004/109/KE dwar l-armonizzazzjoni tar-rekwiżiti ta' trasparenza f'dak li għandu x'jaqsam ma' informazzjoni dwar emittenti li t-titoli tagħhom huma ammessi għall-kummerċ f'suq regolat u tad-Direttiva tal-Kummissjoni 2007/14/KE (COM(2011)0683 - C7-0380/2011 - 2011/0307(COD))
irreferut responsabbli: JURI
opinjoni: DEVE, AFET, EMPL, ECON

proposta biex jiġu emendati r-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 202 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Emenda tal-Artikolu 70 tar-Regoli ta' Proċedura dwar negozjati interistituzzjonali fi proċeduri leġislattivi (2011/2298(REG))

- Emenda tal-Artikolu 196 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar dispożizzjonijiet li jikkonċernaw is-seduti plenarji li japplikaw fil-kumitat (2011/2257(REG))


10. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 123 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 123(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

310

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

97

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

333

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

96

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

267

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

142

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

14

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

48

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

93

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

48

0047/2011

Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves, Raül Romeva i Rueda

52

0048/2011

0049/2011

Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert, Cecilia Wikström

Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter, Andrea Zanoni

14

50

0050/2011

Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro, Hannu Takkula

15

0051/2011

Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro, Albert Deß

21

0052/2011

George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella, Thomas Ulmer

32


11. Pożizzjonijiet tal-Kunsill fl-1 qari

Il-President ħabbar, skont l-Artikolu 61(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li kien irċieva mingħand il-Kunsill il-pożizzjonijiet komuni li ġejjin, flimkien mar-raġunijiet li wasslu lill-Kunsill biex jadottahom, kif ukoll il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar proċedura unika ta' applikazzjoni għal permess uniku għaċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi sabiex jgħixu u jaħdmu fit-territorju ta' Stat Membru kif ukoll dwar ġabra komuni ta' drittijiet għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi li jkunu qed jgħixu legalment fi Stat Membru (13036/3/2011 - C7-0451/2011 - 2007/0229(COD))
irreferut responsabbli: LIBE

- Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni Ewropea ta' Protezzjoni (15571/1/2011 - C7-0452/2011 - 2010/0802(COD))
irreferut responsabbli: FEMM, LIBE

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 2 ta' Diċembru 2011.


12. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

F'konformità mal-Artikolu 179(2) tar-Regoli ta' Proċedura, il-minuti ta' din is-seduta u l-minuti tas-seduta tal-bieraħ se jitressqu għall-approvazzjoni tal-Parlament fil-bidu tas-seduta li jmiss.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


13. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 12 sad-data 15 ta' Diċembru 2011.


14. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 13.35.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Corazza Bildt, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gustafsson, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krehl, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theurer, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza