Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/0139(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A7-0394/2011

Forhandlinger :

PV 12/12/2011 - 13
CRE 12/12/2011 - 13

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.4
CRE 14/12/2011 - 7.4
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0569

Protokol
Mandag den 12. december 2011 - Strasbourg

13. Fiskeripartnerskabsaftalen EU-Marokko *** - Fremtidig protokol om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko (forhandling)
CRE

Henstilling om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af en protokol mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle modydelse, der er omhandlet i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Marokko [11226/2011 - C7-0201/2011- 2011/0139(NLE)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Carl Haglund (A7-0394/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000319/2011) af Carl Haglund for ALDE-Gruppen og Carmen Fraga Estévez for PPE-Gruppen til Kommissionen: Den fremtidige protokol om fastsættelse af fiskerimulighederne og den finansielle modydelse i fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Kongeriget Marokko (B7-0671/2011)

Carl Haglund forelagde indstillingen og redegjorde for den mundtlige forespørgsel sammen med Carmen Fraga Estévez (stiller).

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Isabella Lövin (ordfører for udtalelse fra DEVE), François Alfonsi (ordfører for udtalelse fra BUDG), Alain Cadec for PPE-Gruppen, Ulrike Rodust for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, John Stuart Agnew for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Chris Davies, Maria do Céu Patrão Neves, Guido Milana, Ivo Vajgl, Rui Tavares, Gabriel Mato Adrover, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål, Lucas Hartong, Josefa Andrés Barea og Thijs Berman.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rareş-Lucian Niculescu, Evelyn Regner og Antolín Sánchez Presedo.

Talere: Maria Damanaki og Carl Haglund.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 108, stk. 5.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.4 et 7.8 i protokollen af 14.12.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik