Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Maandag 12 december 2011 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen
 3.Verklaringen van de Voorzitter
 4.Samenstelling van het Parlement (protocol tot wijziging van protocol 36)
 5.Verzoek om urgentverklaring
 6.Samenstelling Parlement
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 8.Ingekomen stukken
 9.Mondelinge vragen (indiening)
 10.Kredietoverschrijvingen
 11.Verzoekschriften
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EU-Marokko *** - Toekomstig protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Unie en het Koninkrijk Marokko (debat)
 14.Herziening van het meerjarig financieel kader om in de extra financieringsbehoeften van het ITER-project te voorzien (debat)
 15.Europees beschermingsbevel ***II (debat)
 16.Eén enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning *** II (debat)
 17.Recht op informatie in strafprocedures ***I (debat)
 18.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 19.Handels- en investeringsbelemmeringen (korte presentatie)
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (171 kb) Presentielijst (58 kb) 
 
Notulen (172 kb) Presentielijst (52 kb) 
 
Notulen (233 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid