Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. december 13., Kedd - Strasbourg

3. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I.   Azerbajdzsán, különösen Rafiq Tagi ügye

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról (B7-0701/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különösen Rafiq Tagi ügyéről (B7-0703/2011);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különösen Rafiq Tagi ügyéről (B7-0705/2011);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különösen Rafiq Tagi ügyéről (B7-0706/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Azerbajdzsánról, különösen Rafiq Tagi ügyéről (B7-0709/2011).

II.   A nők helyzete Afganisztánban és Pakisztánban

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a nők jogairól Afganisztánban és Pakisztánban (B7-0702/2011);

- Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Andrea Češková és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a nők helyzetéről Afganisztánban és Pakisztánban (B7-0704/2011);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Rovana Plumb, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a nők helyzetéről Afganisztánban és Pakisztánban (B7-0707/2011);

- Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans és Barbara Lochbihler, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a nők helyzetéről Afganisztánban és Pakisztánban (B7-0708/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer és Jacky Hénin, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a nők helyzetéről Afganisztánban és Pakisztánban (B7-0710/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein és Giovanni La Via, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a nők helyzetéről Afganisztánban és Pakisztánban (B7-0711/2011);

- Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki és Graham Watson, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a nők helyzetéről Afganisztánban és Pakisztánban (B7-0713/2011).

III.   Tunézia: Zakaría Búgirra ügye

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška és Mara Bizzotto, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Tunéziáról, Zakaría Búgirra ügyéről (B7-0712/2011);

- Véronique De Keyser és Pier Antonio Panzeri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Tunéziáról, Zakaría Búgirra ügyéről (B7-0714/2011);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen és Rui Tavares, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Zakaría Búgirra ügyéről Tunéziában (B7-0716/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Tunéziáról, az emberi jogok közelmúltbeli megsértéséről (B7-0717/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin és Patrick Le Hyaric, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Tunéziáról, Zakaría Búgirra ügyéről (B7-0718/2011);

- Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via és Filip Kaczmarek, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Tunéziáról, különösen Zakaría Búgirra ügyéről (B7-0719/2011);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica és Johannes Cornelis van Baalen, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Tunéziáról, Zakaría Búgirra ügyéről (B7-0720/2011).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat