Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 decembrie 2011 - Strasbourg

3. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I.   Azerbaidjan, în special cazul lui Rafiq Tagi

- Charles Tannock, Valdemar Tomaševski, Tadeusz Cymański, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski, Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la Azerbaidjan (B7-0701/2011);

- Véronique De Keyser, Hannes Swoboda, Kristian Vigenin, María Muñiz De Urquiza şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Rafiq Tagi (B7-0703/2011);

- Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Rui Tavares şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Rafiq Tagi (B7-0705/2011);

- Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via şi Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, în numele Grupului PPE, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Rafiq Tagi (B7-0706/2011);

- Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Robert Rochefort, Anneli Jäätteenmäki, Marielle de Sarnez, Gerben-Jan Gerbrandy, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la Azerbaidjan, în special cazul lui Rafiq Tagi (B7-0709/2011).

II.   Situaţia femeilor în Afganistan şi Pakistan

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, referitoare la drepturile femeilor în Afganistan şi Pakistan (B7-0702/2011);

- Charles Tannock, Marina Yannakoudakis, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Tadeusz Cymański, Andrea Češková şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la situaţia femeilor în Afganistan şi Pakistan (B7-0704/2011);

- Véronique De Keyser, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Rovana Plumb, în numele Grupului S&D, referitoare la situaţia femeilor în Afganistan şi Pakistan (B7-0707/2011);

- Nicole Kiil-Nielsen, Raül Romeva i Rueda, Jean Lambert, Franziska Katharina Brantner, Keith Taylor, Rui Tavares, Marije Cornelissen, Ulrike Lunacek, Jill Evans şi Barbara Lochbihler, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situaţia femeilor în Afganistan şi Pakistan (B7-0708/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Mikael Gustafsson, Cornelia Ernst, Patrick Le Hyaric, Willy Meyer şi Jacky Hénin, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la situaţia femeilor în Afganistan şi Pakistan (B7-0710/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Laima Liucija Andrikienė, Lena Kolarska-Bobińska, Filip Kaczmarek, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein şi Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, sreferitoare la situaţia femeilor în Afganistan şi Pakistan (B7-0711/2011);

- Norica Nicolai, Niccolò Rinaldi, Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Alexandra Thein, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica, Johannes Cornelis van Baalen, Anneli Jäätteenmäki şi Graham Watson, în numele Grupului ALDE, referitoare la situaţia femeilor în Afganistan şi Pakistan (B7-0713/2011).

III.   Tunisia: cazul lui Zakaria Bouguira

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana, Nikolaos Salavrakos, Rolandas Paksas, Jaroslav Paška şi Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, referitoare la Tunisia: cazul lui Zakaria Bouguira (B7-0712/2011);

- Véronique De Keyser şi Pier Antonio Panzeri, în numele Grupului S&D, referitoare la Tunisia: cazul lui Zakaria Bouguira (B7-0714/2011);

- Hélène Flautre, Malika Benarab-Attou, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Judith Sargentini, Nicole Kiil-Nielsen şi Rui Tavares, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la cazul lui Zakaria Bouguira, din Tunisia:(B7-0716/2011);

- Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la Tunisia: încălcările recente ale drepturilor omului (B7-0717/2011);

- Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin şi Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Tunisia: cazul lui Zakaria Bouguira (B7-0718/2011);

- Tokia Saïfi, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Giovanni La Via şi Filip Kaczmarek, în numele Grupului PPE, referitoare la Tunisia, în special cazul lui Zakaria Bouguira (B7-0719/2011);

- Marietje Schaake, Robert Rochefort, Kristiina Ojuland, Marielle de Sarnez, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Sonia Alfano, Graham Watson, Frédérique Ries, Izaskun Bilbao Barandica şi Johannes Cornelis van Baalen, în numele Grupului ALDE, referitoare la Tunisia: cazul lui Zakaria Bouguira (B7-0720/2011).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate