Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

4. Αποφάσεις επί του κατεπείγοντος
Πλήρη Πρακτικά

Αίτηση εφαρμογής της διαδικασίας του κατεπείγοντος (άρθρο 142 του Κανονισμού) από το Συμβούλιο σχετικά με:

- Σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για την έγκριση, από μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσης σχετικά με τη χορήγηση αλιευτικών δυνατοτήτων στα ύδατα της ΕΕ σε αλιευτικά σκάφη που φέρουν σημαία της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας στην αποκλειστική οικονομική ζώνη στα ανοικτά των ακτών της Γαλλικής Γουιάνας [C7-0121/2011 – 08202/2011 – 2010/0392(NLE)]

Παρεμβαίνει ο Crescenzio Rivellini (εισηγητής).

Το κατεπείγον απορρίπτεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου