Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 december 2011 - Straatsburg

4. Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
Volledige verslagen

Verzoek van de Raad om toepassing van de urgentieprocedure (artikel 142 van het Reglement) voor:

- Ontwerpbesluit van de Raad houdende goedkeuring, namens de Europese Unie, van een verklaring inzake de toekenning van vangstmogelijkheden in wateren van de EU aan vissersvaartuigen die de vlag van de Bolivariaanse Republiek Venezuela voeren in de exclusieve economische zone voor de kust van Frans-Guyana [C7-0121/2011 – 08202/2011 – 2010/0392(NLE)]

Het woord wordt gevoerd door Crescenzio Rivellini (rapporteur).

Het verzoek om urgentverklaring wordt verworpen.

Juridische mededeling - Privacybeleid