Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

4. Beslut om brådskande förfarande
Fullständigt förhandlingsreferat

Begäran från rådet om tillämpning av brådskande förfarande (artikel 142 i arbetsordningen) på följande förslag:

- Förslag till rådets beslut om godkännande på Europeiska unionens vägnar av förklaringen om beviljande av fiskemöjligheter i EU:s vatten för fiskefartyg som för Bolivarianska republiken Venezuelas flagg i den exklusiva ekonomiska zonen utanför Franska Guyanas kust [C7-0121/2011 – 08202/2011 – 2010/0392(NLE)]

Talare: Crescenzio Rivellini (föredragande).

Parlamentet beslutade att brådskande förfarande inte skulle tillämpas.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy