Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. december 2011 - Strasbourg

5. Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011) (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelser fra Det Europæiske Råd og Kommissionen: Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011)

Herman Van Rompuy (formand for Det Europæiske Råd) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Joseph Daul, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Martin Schulz, og Pascal Canfin.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Timothy Kirkhope, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Niki Tzavela, Glenis Willmott, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Anni Podimata, Roberto Gualtieri og Marianne Thyssen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo og Ana Gomes.

José Manuel Barroso tog ordet.

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

Herman Van Rompuy tog ordet.

Nicole Sinclaire tog ordet for at kommentere Guy Verhofstadts tidligere indlæg.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik