Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. detsember 2011 - Strasbourg

5. Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (8.–9. detsember 2011) (arutelu)
Istungi stenogramm

Euroopa Ülemkogu ja komisjoni avaldus: Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (8.–9. detsember 2011)

Herman Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja José Manuel Barroso (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Joseph Daul, Rebecca Harms fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jörg Leichtfried, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Martin Schulz, ja Pascal Canfin.

ISTUNGI JUHATAJA: Libor ROUČEK
asepresident

Sõna võtsid Timothy Kirkhope, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Niki Tzavela, Glenis Willmott, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Anni Podimata, Roberto Gualtieri ja Marianne Thyssen.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo ja Ana Gomes.

Sõna võttis José Manuel Barroso.

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

Sõna võttis Herman Van Rompuy.

Sõna võttis Nicole Sinclaire Guy Verhofstadti sõnavõtu teemal.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika