Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - Strasbourg

5. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.–9. joulukuuta 2011) päätelmät (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Eurooppa-neuvoston ja komission julkilausuma: Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.–9. joulukuuta 2011) päätelmät

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Joseph Daul, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jörg Leichtfried, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Martin Schulz ja Pascal Canfin.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: Timothy Kirkhope, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Niki Tzavela, Glenis Willmott, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Anni Podimata, Roberto Gualtieri ja Marianne Thyssen.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo ja Ana Gomes.

José Manuel Barroso käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

Herman Van Rompuy käytti puheenvuoron.

Nicole Sinclaire käytti puheenvuoron Guy Verhofstadtin puheenvuoron johdosta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö