Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. december 13., Kedd - Strasbourg

5. Az Európai Tanács 2011. december 8–9-i ülésének következtetései (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

Az Európai Tanács és a Bizottság nyilatkozata: Az Európai Tanács 2011. december 8–9-i ülésének következtetései

Herman Van Rompuy (az Európai Tanács elnöke), és José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Joseph Daul, Rebecca Harms, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Jörg Leichtfried, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Martin Schulz és Pascal Canfin.

ELNÖKÖL:
Libor ROUČEK alelnök

Felszólal: Timothy Kirkhope, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Niki Tzavela, Glenis Willmott, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Herczog Edit, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Anni Podimata, Roberto Gualtieri és Marianne Thyssen.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Tabajdi Csaba Sándor, Íñigo Méndez de Vigo és Ana Gomes.

Felszólal: José Manuel Barroso.

ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

Felszólal: Herman Van Rompuy.

Felszólal: Nicole Sinclaire a következő képviselő korábbi felszólalásával kapcsolatban: Guy Verhofstadt.

A vitát berekesztik.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat