Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2011 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras

5. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) (diskusijos)
Stenograma

Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimas: Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.)

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę William (The Earl of) Dartmouth pateiktą klausimą), Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Joseph Daul pateiktą klausimą), Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Jörg Leichtfried pateiktą klausimą), Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Alyn Smith pateiktą klausimą), Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Martin Schulz pateiktą klausimą) ir Pascal Canfin.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Timothy Kirkhope (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Vicky Ford pateiktą klausimą), Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Niki Tzavela pateiktą klausimą), Glenis Willmott (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Nicole Sinclaire pateiktą klausimą), Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Georgios Koumoutsakos pateiktą klausimą), Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Liisa Jaakonsaari pateiktą klausimą), Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Anni Podimata pateiktą klausimą), Roberto Gualtieri ir Marianne Thyssen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo ir Ana Gomes.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

Kalbėjo Herman Van Rompuy.

Kalbėjo Nicole Sinclaire dėl prieš tai pasakytos Guy Verhofstadt kalbos.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika