Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2011. gada 13. decembris - Strasbūra

5. Eiropadomes 2011. gada 8.-9. decembra sanāksmes secinājumi (debates)
Stenogramma

Eiropadomes un Komisijas paziņojums: Eiropadomes 2011. gada 8.-9. decembra sanāksmes secinājumi.

Herman Van Rompuy (Eiropadomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Joseph Daul, Rebecca Harms Verts/ALE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Jörg Leichtfried, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Martin Schulz, un Pascal Canfin.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Timothy Kirkhope, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle De Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Niki Tzavela, Glenis Willmott, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Anni Podimata, Roberto Gualtieri un Marianne Thyssen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo un Ana Gomes.

Uzstājās José Manuel Barroso.

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

Uzstājās Herman Van Rompuy.

Uzstājās Nicole Sinclaire, komentējot Guy Verhofstadt uzstāšanos.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika