Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 decembrie 2011 - Strasbourg

5. Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011) (dezbatere)
Stenograma

Declaraţie a Consiliului European şi a Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European (8-9 decembrie 2011)

Herman Van Rompuy (Preşedintele Consiliului European) şi José Manuel Barroso (Preşedintele Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Joseph Daul, în numele Grupului PPE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz, în numele Grupului S&D, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Joseph Daul, Rebecca Harms, în numele Grupului Verts/ALE, Jan Zahradil, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Jörg Leichtfried, Lothar Bisky, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFD, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Martin Schulz, şi Pascal Canfin.

A PREZIDAT: Libor ROUČEK
Vicepreşedinte

Au intervenit: Timothy Kirkhope, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Niki Tzavela, Glenis Willmott, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, care a răspuns, de asemenea, unei întrebari adresate în conformitate cu procedura „cartonaşului albastru” de către Anni Podimata, Roberto Gualtieri şi Marianne Thyssen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo şi Ana Gomes.

A intervenit José Manuel Barroso.

A PREZIDAT: Jerzy BUZEK
Preşedinte

A intervenit Herman Van Rompuy.

A intervenit Nicole Sinclaire în legătură cu precedenta intervenţie a lui Guy Verhofstadt.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate