Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Torek, 13. december 2011 - Strasbourg

5. Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011) (razprava)
Dobesedni zapis

Izjava Evropskega sveta in Komisije: Sklepi z zasedanja Evropskega sveta (8. in 9. december 2011)

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Joseph Daul, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Jörg Leichtfried, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alyn Smith, Nicole Sinclaire, Werner Langen, David-Maria Sassoli, Alexander Graf Lambsdorff, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Martin Schulz, in Pascal Canfin.

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

Govorili so Timothy Kirkhope, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Vicky Ford, Paul Murphy, Mario Borghezio, Marine Le Pen, Mario Mauro, Udo Bullmann, Marielle de Sarnez, Derk Jan Eppink, Rolandas Paksas, Barry Madlener, Corien Wortmann-Kool, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Niki Tzavela, Glenis Willmott, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Nicole Sinclaire, Sharon Bowles, Daniel Hannan, Philip Claeys, Jean-Pierre Audy, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Georgios Koumoutsakos, Catherine Trautmann, Valdemar Tomaševski, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, José Manuel García-Margallo y Marfil, Edit Herczog, Theodor Dumitru Stolojan, Edite Estrela, Paulo Rangel, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Liisa Jaakonsaari, Jörg Leichtfried, Marietta Giannakou, ki je odgovorila tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavila Anni Podimata, Roberto Gualtieri in Marianne Thyssen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Juan Fernando López Aguilar, Graham Watson, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Angelika Werthmann, Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Charles Goerens, Othmar Karas, Csaba Sándor Tabajdi, Íñigo Méndez de Vigo in Ana Gomes.

Govoril je José Manuel Barroso.

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

Govoril je Herman Van Rompuy.

Govorila je Nicole Sinclaire o predhodnem govoru Guyja Verhofstadta.

Razprava se je zaključila.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov