Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0209(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0405/2011

Ingivna texter :

A7-0405/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2011 - 6.18
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0564

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

6.18. Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1698/2005 när det gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet [KOM(2011)0481 - C7-0218/2011- 2011/0209(COD)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Paolo De Castro (A7-0405/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 18)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0564)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0564)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy