Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. detsember 2011 - Strasbourg

6. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine, et katta ITERi projekti lisarahastamisvajadused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

6.2. 2011. aasta paranduseelarve projekt nr 7/2011 – ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtmine – Hispaania ja Itaalia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

6.3. Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: maavärin Hispaanias Lorcas ja üleujutused Itaalias Veneto maakonnas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

6.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige / Südtirol – Hoonete ehitus / Itaalia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

6.5. Õigus saada kriminaalmenetluses teavet ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

6.6. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (K. Pinxten – BE) * (hääletus)

6.7. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. Otbo – DK) * (hääletus)

6.8. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (J-F. Corona Ramón – ES) * (hääletus)

6.9. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (V. Itälä – FI) * (hääletus)

6.10. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (K. Cardiff – IE) * (hääletus)

6.11. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (P. Russo – IT) * (hääletus)

6.12. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (V. Caldeira – PT) * (hääletus)

6.13. Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H.G. Wessberg – SE)

6.14. Euroopa lähenemiskeeld ***II (hääletus)

6.15. Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***II (hääletus)

6.16. Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepinguga hõlmatud piirkond ***II (hääletus)

6.17. Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded seoses mikro-majandusüksustega ***II (hääletus)

6.18. Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimine ***I (hääletus)

6.19. Kaubandus- ja investeerimistõkked (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika