Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2177(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0428/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0428/2011

Keskustelut :

PV 13/12/2011 - 10
CRE 13/12/2011 - 10

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 7.9
CRE 14/12/2011 - 7.9
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0574

Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - Strasbourg

10. Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (SEU-sopimuksen 36 artikla) - Rahoituskriisin vaikutus puolustusalaan (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (SEU-sopimuksen 36 artikla)

Mietintö rahoituskriisin vaikutuksista EU:n jäsenvaltioiden puolustusalaan [2011/2177(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Krzysztof Lisek (A7-0428/2011)

Catherine Ashton (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) antoi julkilausuman

Krzysztof Lisek esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Evžen Tošenovský (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Maria Eleni Koppa S&D-ryhmän puolesta, Norica Nicolai ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Reinhard Bütikofer, Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sampo Terho EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Jean-Marie Le Pen, Arnaud Danjean, Roberto Gualtieri, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Niki Tzavela, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Geoffrey Van Orden, Diane Dodds, Michael Gahler, Ioan Mircea Paşcu, Alexander Graf Lambsdorff, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Geoffrey Van Orden, Othmar Karas joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Franz Obermayr, Ana Gomes, Cristian Dan Preda ja Kyriakos Mavronikolas.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Puheenvuorot: Tunne Kelam ja Georgios Koumoutsakos.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Monika Smolková, Izaskun Bilbao Barandica, Michail Tremopoulos, João Ferreira, Nicole Sinclaire, Petru Constantin Luhan ja Peter Skinner.

Puheenvuorot: Krzysztof Lisek, Geoffrey Van Orden Peter Skinnerin puheenvuorosta ja Catherine Ashton.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2011, kohta 7.9.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö