Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 13. prosince 2011 - Štrasburk

13. Situace v Sýrii (rozprava)
Doslovné záznamy

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Situace v Sýrii

Catherine Ashton (Místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Marietje Schaake za skupinu ALDE, Hélène Flautre za skupinu Verts/ALE, Sajjad Karim za skupinu ECR, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Tokia Saïfi, Saïd El Khadraoui, Carmen Romero López a Pino Arlacchi.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Marco Scurria.

Vystoupila Catherine Ashton.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.4 zápisu ze dne 15.12.2011.

Právní upozornění - Ochrana soukromí