Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Tirsdag den 13. december 2011 - Strasbourg

13. Situationen i Syrien (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen i Syrien

Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik) afgav redegørelsen.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Véronique De Keyser for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Hélène Flautre for Verts/ALE-Gruppen, Sajjad Karim for ECR-Gruppen, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, Tokia Saïfi, Saïd El Khadraoui, Carmen Romero López og Pino Arlacchi.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Marco Scurria.

Catherine Ashton tog ordet.

Der ville senere blive givet meddelelse om de beslutningsforslag, der ville blive fremsat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 110, stk. 2.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.4 i protokollen af 15.12.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik