Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

13. Situationen i Syrien (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Situationen i Syrien

Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik) gjorde ett uttalande.

Talare: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, Véronique De Keyser för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, Sajjad Karim för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Tokia Saïfi, Saïd El Khadraoui, Carmen Romero López och Pino Arlacchi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Marco Scurria.

Talare: Catherine Ashton.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle tillkännages vid en senare tidpunkt.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.4 i protokollet av den 15.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy