Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2011/2157(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0400/2011

Indgivne tekster :

A7-0400/2011

Forhandlinger :

PV 13/12/2011 - 14
CRE 13/12/2011 - 14

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 9.1
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0576

Protokol
Tirsdag den 13. december 2011 - Strasbourg

14. Den europæiske naboskabspolitik (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om revision af den europæiske naboskabspolitik [2011/2157(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordførere: Mário David og Marek Siwiec (A7-0400/2011)

Mário David og Marek Siwiec forelagde deres betænkninger.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Michèle Striffler (ordfører for udtalelse fra DEVE), Göran Färm (ordfører for udtalelse fra BUDG), Sylvana Rapti (ordfører for udtalelse fra EMPL), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Lena Kolarska-Bobińska (ordfører for udtalelse fra REGI), Hélène Flautre (ordfører for udtalelse fra LIBE), Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck for ALDE-Gruppen, Werner Schulz for Verts/ALE-Gruppen, Paweł Robert Kowal for ECR-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Csanád Szegedi, løsgænger, Monica Luisa Macovei, Kristian Vigenin, Charles Tannock, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Tokia Saïfi, Justas Vincas Paleckis, Traian Ungureanu, Pier Antonio Panzeri, Lambert van Nistelrooij, Boris Zala, Elmar Brok og Teresa Riera Madurell.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Anna Maria Corazza Bildt, Silvia-Adriana Ţicău, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Jan Kozłowski, Luís Paulo Alves og Iosif Matula.

Talere: Mário David, Marek Siwiec og Štefan Füle.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.1 i protokollen af 14.12.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik