Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2011/2157(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0400/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0400/2011

Keskustelut :

PV 13/12/2011 - 14
CRE 13/12/2011 - 14

Äänestykset :

PV 14/12/2011 - 9.1
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0576

Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - Strasbourg

14. Euroopan naapuruuspolitiikka (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö Euroopan naapuruuspolitiikan uudelleentarkastelusta [2011/2157(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Yhteisesittelijät: Mário David ja Marek Siwiec (A7-0400/2011)

Mário David ja Marek Siwiec esittelivät laatimansa mietinnöt.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Michèle Striffler (DEVE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Göran Färm (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Sylvana Rapti (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Lena Kolarska-Bobińska (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hélène Flautre (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Werner Schulz Verts/ALE-ryhmän puolesta, Paweł Robert Kowal ECR-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Csanád Szegedi, Monica Luisa Macovei, Kristian Vigenin, Charles Tannock, Francisco José Millán Mon, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Tokia Saïfi, Justas Vincas Paleckis, Traian Ungureanu, Pier Antonio Panzeri, Lambert van Nistelrooij, Boris Zala, Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta ja Teresa Riera Madurell.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Anna Maria Corazza Bildt, Silvia-Adriana Ţicău, Malika Benarab-Attou, Jaroslav Paška, Petru Constantin Luhan, Monika Smolková, Jan Kozłowski, Luís Paulo Alves ja Iosif Matula.

Puheenvuorot: Mário David, Marek Siwiec ja Štefan Füle.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.12.2011, kohta 9.1.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö