Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0254(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0224/2011

Внесени текстове :

A7-0224/2011

Разисквания :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0567

Протокол
Вторник, 13 декември 2011 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 20.20 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Giles CHICHESTER
Заместник-председател

15. Соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2001/112/EО на Съвета относно сокове от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

Andres Perello Rodriguez представи доклада.

Изказа се Dacian Cioloş (член на Комисията).

Изказаха се: Vasilica Viorica Dăncilă (докладчик по становището на комисията AGRI), Pilar Ayuso, от името на групата PPE, Mario Pirillo, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, от името на групата ECR, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Horst Schnellhardt, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Carl Schlyter, Åsa Westlund, Владко Тодоров Панайотов, Esther de Lange, Marc Tarabella, Oldřich Vlasák, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Seán Kelly и Мария Неделчева.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Karin Kadenbach, Jaroslav Paška и Csanád Szegedi.

Изказаха се: Dacian Cioloş и Andres Perello Rodriguez.

Изказа се Horst Schnellhardt за да зададе въпрос „синя карта“ на Andres Perello Rodriguez, който отговори на въпроса.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.2 от протокола от 14.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност