Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2010/0254(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0224/2011

Indgivne tekster :

A7-0224/2011

Forhandlinger :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Afstemninger :

PV 14/12/2011 - 7.2
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0567

Protokol
Tirsdag den 13. december 2011 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 20.20 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Giles CHICHESTER
næstformand

15. Frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets direktiv om ændring af Rådets direktiv 2001/112/EF om frugtsaft og visse lignende produkter bestemt til konsum [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

Andres Perello Rodriguez forelagde sin betænkning.

Dacian Cioloş (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Vasilica Viorica Dăncilă (ordfører for udtalelse fra AGRI), Pilar Ayuso for PPE-Gruppen, Mario Pirillo for S&D-Gruppen, Frédérique Ries for ALDE-Gruppen, Carl Schlyter for Verts/ALE-Gruppen, Janusz Wojciechowski for ECR-Gruppen, Oreste Rossi for EFD-Gruppen, Horst Schnellhardt, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Carl Schlyter, Åsa Westlund, Vladko Todorov Panayotov, Esther de Lange, Marc Tarabella, Oldřich Vlasák, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Seán Kelly og Mariya Nedelcheva.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Karin Kadenbach, Jaroslav Paška og Csanád Szegedi.

Talere: Dacian Cioloş og Andres Perello Rodriguez.

Horst Schnellhardt tog ordet for at stille et blåt kort-spørgsmål til Andres Perello Rodriguez, som svarede.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 7.2 i protokollen af 14.12.2011.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik