Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/0254(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0224/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0224/2011

Συζήτηση :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2011 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0567

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.20 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Giles CHICHESTER
Αντιπρόεδρος

15. Χυμοί φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου ***I (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου, για τους χυμούς φρούτων και ορισμένα ομοειδή προϊόντα που προορίζονται για τη διατροφή του ανθρώπου [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγητής: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

Ο Andres Perello Rodriguez παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Dacian Cioloş (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Vasilica Viorica Dăncilă (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής AGRI), Pilar Ayuso, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Mario Pirillo, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Janusz Wojciechowski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Horst Schnellhardt, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Vladko Todorov Panayotov, Esther de Lange, Marc Tarabella, Oldřich Vlasák, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Seán Kelly και Mariya Nedelcheva.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Karin Kadenbach, Jaroslav Paška και Csanád Szegedi.

Παρεμβαίνουν οι Dacian Cioloş και Andres Perello Rodriguez.

Παρεμβαίνει ο Horst Schnellhardt για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Andres Perello Rodriguez, ο οποίος και του απαντά.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.12.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου