Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0254(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0224/2011

Teksty złożone :

A7-0224/2011

Debaty :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Głosowanie :

PV 14/12/2011 - 7.2
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0567

Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2011 r. - Strasburg

(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 20.20 i wznowione o 21.00.)

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

15. Soki owocowe i niektóre podobne produkty przeznaczone do spożycia przez ludzi ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 2001/112/WE odnoszącą się do soków owocowych i niektórych podobnych produktów przeznaczonych do spożycia przez ludzi [COM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

Andres Perello Rodriguez przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Dacian Cioloş (członek Komisji).

Głos zabrali: Vasilica Viorica Dăncilă (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AGRI), Pilar Ayuso w imieniu grupy PPE, Mario Pirillo w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Janusz Wojciechowski w imieniu grupy ECR, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Horst Schnellhardt, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Carla Schlytera, Åsa Westlund, Vladko Todorov Panayotov, Esther de Lange, Marc Tarabella, Oldřich Vlasák, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Seán Kelly i Mariya Nedelcheva.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Karin Kadenbach, Jaroslav Paška i Csanád Szegedi.

Głos zabrali: Dacian Cioloş i Andres Perello Rodriguez.

Głos zabrał Horst Schnellhardt, aby zadać pytanie zgodnie z procedurą niebieskiej kartki Andresowi Perello Rodriguezowi, który odpowiedział na pytanie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 14.12.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności