Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0254(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0224/2011

Predkladané texty :

A7-0224/2011

Rozpravy :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0567

Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2011 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 20.20 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

15. Ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 2001/112/ES, ktorá sa vzťahuje na ovocné šťavy a niektoré podobné produkty určené na ľudskú spotrebu [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

Andres Perello Rodriguez uviedol správu.

V rozprave vystúpil Dacian Cioloş (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Vasilica Viorica Dăncilă (spravodajkyňa výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Pilar Ayuso v mene skupiny PPE, Mario Pirillo v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Janusz Wojciechowski v mene skupiny ECR, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Horst Schnellhardt, ktorý odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Carl Schlyter, Åsa Westlund, Vladko Todorov Panayotov, Esther de Lange, Marc Tarabella, Oldřich Vlasák, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Seán Kelly a Mariya Nedelcheva.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Karin Kadenbach, Jaroslav Paška a Csanád Szegedi.

Vystúpili: Dacian Cioloş a Andres Perello Rodriguez.

V rozprave vystúpil Horst Schnellhardt, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Andresovi Perellovi Rodriguezovi, ktorý na ňu odpovedal.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 14.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia