Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0254(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0224/2011

Ingivna texter :

A7-0224/2011

Debatter :

PV 13/12/2011 - 15
CRE 13/12/2011 - 15

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0567

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

(Sammanträdet avbröts kl. 20.20 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Giles CHICHESTER
Vice talman

15. Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 2001/112/EG om fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel [KOM(2010)0490 - C7-0278/2010- 2010/0254(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Andres Perello Rodriguez (A7-0224/2011)

Andres Perello Rodriguez redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Dacian Cioloş (ledamot av kommissionen).

Talare: Vasilica Viorica Dăncilă (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Pilar Ayuso för PPE-gruppen, Mario Pirillo för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Janusz Wojciechowski för ECR-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Horst Schnellhardt, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Carl Schlyter, Åsa Westlund, Vladko Todorov Panayotov, Esther de Lange, Marc Tarabella, Oldřich Vlasák, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Csaba Sándor Tabajdi, Seán Kelly och Mariya Nedelcheva.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Karin Kadenbach, Jaroslav Paška och Csanád Szegedi.

Talare: Dacian Cioloş och Andres Perello Rodriguez.

Talare: Horst Schnellhardt ställde en fråga ("blått kort") till Andres Perello Rodriguez som besvarades av denne.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.2 i protokollet av den 14.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy