Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0298(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0246/2011

Внесени текстове :

A7-0246/2011

Разисквания :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Гласувания :

PV 14/12/2011 - 7.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0568

Протокол
Вторник, 13 декември 2011 г. - Страсбург

16. Употреба на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 648/2004 по отношение на употребата на фосфати и други фосфорни съединения в домакинските перилни детергенти [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

Bill Newton Dunn представи доклада и също така отговори на въпрос „синя карта“ от Csanád Szegedi.

Изказа се Antonio Tajani (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Marc Tarabella (докладчик по становището на комисията IMCO), Christa Klaß, от името на групата PPE, Åsa Westlund, от името на групата S&D, Frédérique Ries, от името на групата ALDE, Carl Schlyter, от името на групата Verts/ALE, Oreste Rossi, от името на групата EFD, Richard Seeber, Владко Тодоров Панайотов и Karin Kadenbach.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Seán Kelly и Jaroslav Paška.

Изказаха се: Antonio Tajani и Carl Schlyter, който внесе пояснение към своето изказване (Antonio Tajani му отговори) и Bill Newton Dunn.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 7.3 от протокола от 14.12.2011.

Правна информация - Политика за поверителност