Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0298(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0246/2011

Teksty złożone :

A7-0246/2011

Debaty :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Głosowanie :

PV 14/12/2011 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0568

Protokół
Wtorek, 13 grudnia 2011 r. - Strasburg

16. Stosowanie fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach piorących wykorzystywanych w gospodarstwach domowych [COM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawca: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

Bill Newton Dunn przedstawił sprawozdanie i odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą niebieskiej kartki przez Csanáda Szegedi.

Głos zabrał Antonio Tajani (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Marc Tarabella (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Christa Klaß w imieniu grupy PPE, Åsa Westlund w imieniu grupy S&D, Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE, Carl Schlyter w imieniu grupy Verts/ALE, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, Richard Seeber, Vladko Todorov Panayotov i Karin Kadenbach.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Seán Kelly i Jaroslav Paška.

Głos zabrali: Antonio Tajani i Carl Schlyter, który uściślił swoje wystąpienie (Antonio Tajani zareagował na tę wypowiedź), oraz Bill Newton Dunn.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 14.12.2011.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności