Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0298(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0246/2011

Predkladané texty :

A7-0246/2011

Rozpravy :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Hlasovanie :

PV 14/12/2011 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0568

Zápisnica
Utorok, 13. decembra 2011 - Štrasburg

16. Používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 648/2004, pokiaľ ide o používanie fosfátov a iných zlúčenín fosforu v domácich pracích detergentoch [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajca Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

Bill Newton Dunn uviedol správu a odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Csanád Szegedi.

V rozprave vystúpil Antonio Tajani (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Marc Tarabella (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Christa Klaß v mene skupiny PPE, Åsa Westlund v mene skupiny S&D, Frédérique Ries v mene skupiny ALDE, Carl Schlyter v mene skupiny Verts/ALE, Oreste Rossi v mene skupiny EFD, Richard Seeber, Vladko Todorov Panayotov a Karin Kadenbach.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Seán Kelly a Jaroslav Paška.

Vystúpili títo poslanci: Antonio Tajani a Carl Schlyter so spresnením k vystúpeniu (Antonio Tajani odpovedal) a Bill Newton Dunn.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 7.3 zápisnice zo dňa 14.12.2011.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia