Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2010/0298(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0246/2011

Ingivna texter :

A7-0246/2011

Debatter :

PV 13/12/2011 - 16
CRE 13/12/2011 - 16

Omröstningar :

PV 14/12/2011 - 7.3
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0568

Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg

16. Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk [KOM(2010)0597 - C7-0356/2010- 2010/0298(COD)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Bill Newton Dunn (A7-0246/2011)

Bill Newton Dunn redogjorde för sitt betänkande och besvarade även en fråga (”blått kort”) från Csanád Szegedi.

Talare: Antonio Tajani (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Marc Tarabella (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Christa Klaß för PPE-gruppen, Åsa Westlund för S&D-gruppen, Frédérique Ries för ALDE-gruppen, Carl Schlyter för Verts/ALE-gruppen, Oreste Rossi för EFD-gruppen, Richard Seeber, Vladko Todorov Panayotov och Karin Kadenbach.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly och Jaroslav Paška.

Talare: Antonio Tajani och Carl Schlyter för att göra ett förtydligande till sitt inlägg (Antonio Tajani svarade honom) och Bill Newton Dunn.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.3 i protokollet av den 14.12.2011.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy