Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Protokoll
Teisipäev, 13. detsember 2011 - Strasbourg
 1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (esitatud resolutsiooni ettepanekute tutvustamine)
 4.Otsus kiirmenetluse kohta
 5.Euroopa Ülemkogu kohtumise järeldused (8.–9. detsember 2011) (arutelu)
 6.Hääletused
  
6.1.Mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamine, et katta ITERi projekti lisarahastamisvajadused (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.2.2011. aasta paranduseelarve projekt nr 7/2011 – ELi solidaarsusfondi kasutuselevõtmine – Hispaania ja Itaalia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.3.Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmine: maavärin Hispaanias Lorcas ja üleujutused Itaalias Veneto maakonnas (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige / Südtirol – Hoonete ehitus / Itaalia (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.5.Õigus saada kriminaalmenetluses teavet ***I (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  
6.6.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (K. Pinxten – BE) * (hääletus)
  
6.7.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. Otbo – DK) * (hääletus)
  
6.8.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (J-F. Corona Ramón – ES) * (hääletus)
  
6.9.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (V. Itälä – FI) * (hääletus)
  
6.10.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (K. Cardiff – IE) * (hääletus)
  
6.11.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (P. Russo – IT) * (hääletus)
  
6.12.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (V. Caldeira – PT) * (hääletus)
  
6.13.Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H.G. Wessberg – SE)
  
6.14.Euroopa lähenemiskeeld ***II (hääletus)
  
6.15.Ühtne elamis- ja tööloa taotlemise kord ***II (hääletus)
  
6.16.Vahemere üldise kalanduskomisjoni lepinguga hõlmatud piirkond ***II (hääletus)
  
6.17.Teatavat liiki äriühingute raamatupidamise aastaaruanded seoses mikro-majandusüksustega ***II (hääletus)
  
6.18.Finantsstabiilsuse säilitamisega tõsistes raskustes või sellises ohus olevate teatavate liikmesriikide finantsjuhtimine ***I (hääletus)
  
6.19.Kaubandus- ja investeerimistõkked (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 10.Ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika (Euroopa Liidu lepingu artikkel 36) – Finantskriisi mõju kaitsesektorile (arutelu)
 11.Inimõigused (arutelu)
 12.ELi ja Venemaa tippkohtumine (arutelu)
 13.Olukord Süürias (arutelu)
 14.Euroopa naabruspoliitika (arutelu)
 15.Inimtoiduks ettenähtud puuviljamahlad ja teatavad samalaadsed tooted ***I (arutelu)
 16.Fosfaatide ja muude fosforiühendite kasutamine kodumajapidamises kasutatavates pesupesemisvahendites ***I (arutelu)
 17.Järgmise istungi päevakord
 18.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI
 Lisa 1 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (K. Pinxten – BE)
 Lisa 2 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H. Otbo – DK)
 Lisa 3 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (J-F. Corona Ramón – ES)
 Lisa 4– Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (V. Itälä – FI)
 Lisa 5 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (K. Cardiff – IE)
 Lisa 6 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (P. Russo – IT)
 Lisa 7 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (V. Caldeira – PT)
 Lisa 8 – Kontrollikoja liikme ametisse nimetamine (H.G. Wessberg – SE)
Protokoll (286 kb) Kohalolijate nimekiri (63 kb)    Nimeliste hääletuste tulemused (767 kb) 1 lisa (7 kb) 2 lisa (7 kb) 3 lisa (7 kb) 
 
            4 lisa (7 kb) 5 lisa (7 kb) 6 lisa (7 kb) 7 lisa (7 kb) 8 lisa (7 kb) 
 
Protokoll (330 kb) Kohalolijate nimekiri (52 kb) Hääletuste tulemused (131 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (181 kb)    
 
Protokoll (354 kb) Kohalolijate nimekiri (65 kb) Hääletuste tulemused (386 kb) Nimeliste hääletuste tulemused (508 kb)    
Õigusteave - Privaatsuspoliitika