Edellinen 
 Seuraava 
RCVVOTESPVTACRE
Pöytäkirja
Tiistai 13. joulukuuta 2011 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Päätös kiireellistä käsittelyä koskevasta pyynnöstä
 5.Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.–9. joulukuuta 2011) päätelmät (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Vuosien 2007–2013 monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen ITER-hankkeen lisärahoitustarpeiden täyttämiseksi (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.2.Esitys lisätalousarvioksi nro 7/2011 - EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto - Espanja ja Italia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.3.EU:n solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotto: Espanja (Lorcan maanjäristys) ja Italia (Veneton alueen tulvat) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construction of buildings / Italia (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.Tiedonsaantioikeus rikosoikeudellisissa menettelyissä ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.6.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Karel Pinxten - BE) * (äänestys)
  
6.7.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Henrik Otbo - DK) * (äänestys)
  
6.8.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Juan-Francisco Corona Ramón - ES) * (äänestys)
  
6.9.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Ville Itälä - FI) * (äänestys)
  
6.10.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Kevin Cardiff - IE) * (äänestys)
  
6.11.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Pietro Russo - IT) * (äänestys)
  
6.12.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Vítor Manuel Caldeira - PT) * (äänestys)
  
6.13.Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Hans Gustaf Wessberg - SE)
  
6.14.Eurooppalainen suojelumääräys ***II (äänestys)
  
6.15.Yhden hakemuksen menettely oleskelu- ja työluvan saamiseksi ***II (äänestys)
  
6.16.Välimeren yleinen kalastuskomissio ***II (äänestys)
  
6.17.Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset - mikroyhteisöt ***II (äänestys)
  
6.18.Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoito ***I (äänestys)
  
6.19.Kaupan ja investointien esteet (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka (SEU-sopimuksen 36 artikla) - Rahoituskriisin vaikutus puolustusalaan (keskustelu)
 11.Ihmisoikeudet (keskustelu)
 12.EU:n ja Venäjän huippukokous (keskustelu)
 13.Syyrian tilanne (keskustelu)
 14.Euroopan naapuruuspolitiikka (keskustelu)
 15.Elintarvikkeena käytettävät hedelmätäysmehut ja tietyt vastaavat valmisteet ***I (keskustelu)
 16.Fosfaattien ja muiden fosforiyhdisteiden käyttö kotitalouksien pyykinpesuaineissa ***I (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Karel Pinxten - BE)
 Liite 2 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Henrik Otbo - DK)
 Liite 3 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Juan-Francisco Corona Ramón - ES)
 Liite 4 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Ville Itälä - FI)
 Liite 5 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Kevin Cardiff - IE)
 Liite 6 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Pietro Russo - IT)
 Liite 7 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Vítor Manuel Caldeira - PT)
 Liite 8 - Tilintarkastustuomioistuimen jäsenen nimittäminen (Hans Gustaf Wessberg - SE)
Pöytäkirja (288 kb) Läsnäololista (63 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (767 kb) Liite 1 (7 kb) Liite 2 (7 kb) Liite 3 (7 kb) 
 
            Liite 4 (7 kb) Liite 5 (7 kb) Liite 6 (7 kb) Liite 7 (7 kb) Liite 8 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (338 kb) Läsnäololista (52 kb) Äänestysten tulokset (110 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (177 kb)    
 
Pöytäkirja (361 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (369 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (509 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö