Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Antradienis, 2011 m. gruodžio 13 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Balsavimas dėl prašymo taikyti skubos tvarką
 5.Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2011 m. gruodžio 8–9 d.) (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Daugiametės finansinės programos peržiūra siekiant patenkinti papildomus ITER projekto finansavimo poreikius (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Taisomojo biudžeto projektas Nr. 7/2011. ES solidarumo fondo mobilizavimas. Ispanija ir Italija (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimas Ispanijai dėl žemės drebėjimo Lorkos mieste ir Italijai dėl potvynių Veneto regione (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimas. Italijos paraiška „EGF/2011/002 Trentino-Alto Adidžė (Pietų Tirolis), pastatų statyba“ (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Teisė į informaciją baudžiamajame procese ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Audito Rūmų nario skyrimas (K. Pinxten, Belgija) * (balsavimas)
  
6.7.Audito Rūmų nario skyrimas (H. Otbo, Danija) * (balsavimas)
  
6.8.Audito Rūmų nario skyrimas (J.-F. Corona Ramón, Ispanija) * (balsavimas)
  
6.9.Audito Rūmų nario skyrimas (V. Itälä, Suomija) * (balsavimas)
  
6.10.Audito Rūmų nario skyrimas (K. Cardiff, Airija) * (balsavimas)
  
6.11.Audito Rūmų nario skyrimas (P. Russo, Italija) * (balsavimas)
  
6.12.Audito Rūmų nario skyrimas (V. Caldeira, Portugalija) * (balsavimas)
  
6.13.Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija)
  
6.14.Europos apsaugos orderis ***II (balsavimas)
  
6.15.Vienos paraiškų dėl leidimo apsigyventi ir dirbti pateikimo procedūra ***II (balsavimas)
  
6.16.Viduržemio jūros bendrosios žvejybos komisijos susitarimo rajonas ***II (balsavimas)
  
6.17.Tam tikrų tipų bendrovių metinės atskaitomybės, susijusios su mikrosubjektais ***II (balsavimas)
  
6.18.Finansų valdymo nuostatos, taikytinos tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų arba kurioms gresia tokie sunkumai ***I (balsavimas)
  
6.19.Kliūtys prekybai ir investicijoms (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Bendra saugumo ir gynybos politika (ES sutarties 36 straipsnis). Finansų krizės poveikis ES valstybių narių gynybos sektoriams (diskusijos)
 11.Žmogaus teisės (diskusijos)
 12.ES ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimas (diskusijos)
 13.Padėtis Sirijoje (diskusijos)
 14.Europos kaimynystės politika (diskusijos)
 15.Žmonių maistui skirtos vaisių sultys ir tam tikri panašūs produktai ***I (diskusijos)
 16.Fosfatų ir kitų fosforo junginių naudojimas buitiniuose skalbinių plovikliuose ***I (diskusijos)
 17.Kito posėdžio darbotvarkė
 18.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (K. Pinxten, Belgija)
 2 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (H. Otbo, Danija)
 3 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (J.-F. Corona Ramón, Ispanija)
 4 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (V. Itälä, Suomija)
 5 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (K. Cardiff, Airija)
 6 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (P. Russo, Italija)
 7 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (V. Caldeira, Portugalija)
 8 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (H. G. Wessberg, Švedija)
Protokolas (287 kb) Dalyvių sąrašas (63 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (767 kb) 1 Priedas (7 kb) 2 Priedas (7 kb) 3 Priedas (7 kb) 
 
            4 Priedas (7 kb) 5 Priedas (7 kb) 6 Priedas (7 kb) 7 Priedas (7 kb) 8 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (373 kb) Dalyvių sąrašas (52 kb) Balsavimo rezultatai (142 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (179 kb)    
 
Protokolas (366 kb) Dalyvių sąrašas (65 kb) Balsavimo rezultatai (454 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (575 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika