Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Dinsdag 13 december 2011 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Besluit inzake toepassing van de urgentieprocedure
 5.Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) (debat)
 6.Stemmingen
  
6.1.Herziening van het meerjarig financieel kader om in de extra financieringsbehoeften van het ITER-project te voorzien (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.2.Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7/2011 - Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU - Spanje en Italië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.3.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU: Spanje (aardbeving van Lorca) en Italië (overstromingen in de regio Veneto) (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.4.Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering: aanvraag EGF/2011/002 IT/Trentino-Alto Adige/Zuid-Tirol, bouw van gebouwen, Italië (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.5.Recht op informatie in strafprocedures ***I (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  
6.6.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Pinxten - BE) * (stemming)
  
6.7.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H. Otbo - DK) * (stemming)
  
6.8.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer J-F. Corona Ramón - ES) * (stemming)
  
6.9.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Itälä - FI) * (stemming)
  
6.10.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Cardiff - IE) * (stemming)
  
6.11.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer P. Russo - IT) * (stemming)
  
6.12.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Caldeira - PT) * (stemming)
  
6.13.Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H.G. Wessberg - SE)
  
6.14.Europees beschermingsbevel ***II (stemming)
  
6.15.Eén enkele aanvraagprocedure voor een verblijfs- en werkvergunning ***II (stemming)
  
6.16.Overeenkomstgebied van de Algemene Visserijcommissie voor de Middellandse Zee ***II (stemming)
  
6.17.Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***II (stemming)
  
6.18.Financieel beheer ten aanzien van bepaalde lidstaten die ernstige problemen ondervinden of dreigen te ondervinden op het gebied van financiële stabiliteit ***I (stemming)
  
6.19.Handels- en investeringsbelemmeringen (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid (artikel 36 VEU) - De gevolgen van de financiële crisis voor de defensiesector (debat)
 11.Mensenrechten (debat)
 12.Topconferentie EU-Rusland (debat)
 13.De situatie in Syrië (debat)
 14.Europees nabuurschapsbeleid (debat)
 15.Voor menselijke voeding bestemde vruchtensappen en bepaalde soortgelijke producten ***I (debat)
 16.Gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in huishoudelijke wasmiddelen ***I (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Pinxten - BE)
 Bijlage 2 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H. Otbo - DK)
 Bijlage 3 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer J-F. Corona Ramón - ES)
 Bijlage 4 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Itälä - FI)
 Bijlage 5 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer K. Cardiff - IE)
 Bijlage 6 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer P. Russo - IT)
 Bijlage 7 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer V. Caldeira - PT)
 Bijlage 8 - Benoeming van een lid van de Rekenkamer (de heer H.G. Wessberg - SE)
Notulen (290 kb) Presentielijst (63 kb)    Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (767 kb) Bijlage 1 (7 kb) Bijlage 2 (7 kb) Bijlage 3 (7 kb) 
 
            Bijlage 4 (7 kb) Bijlage 5 (7 kb) Bijlage 6 (7 kb) Bijlage 7 (7 kb) Bijlage 8 (7 kb) 
 
Notulen (331 kb) Presentielijst (52 kb) Stemmingsuitslagen (117 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (185 kb)    
 
Notulen (366 kb) Presentielijst (64 kb) Stemmingsuitslagen (281 kb) Uitslag van de hoofdelijke stemmingen (508 kb)    
Juridische mededeling - Privacybeleid