Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Tisdagen den 13 december 2011 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av framlagda resolutionsförslag)
 4.Beslut om brådskande förfarande
 5.Slutsatser från Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) (debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Revidering av den fleråriga budgetramen för att tillmötesgå behovet av kompletterande finansiering av Iterprojektet (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Förslag till ändringsbudget nr 7/2011 - Utnyttjande av EU:s solidaritetsfond - Spanien och Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond: Spanien, jordbävning i Lorca, och Italien, översvämningar i Venetien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/002 Trentino-Alto Adige/Südtirol – Construction of buildings/Italien (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Rätten till information i brottmål ***I (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Karel Pinxten - Belgien) * (omröstning)
  
6.7.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henrik Otbo - Danmark) * (omröstning)
  
6.8.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Juan-Francisco Corona Ramón - Spanien) * (omröstning)
  
6.9.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ville Itälä - Finland) * (omröstning)
  
6.10.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Kevin Cardiff - Irland) * (omröstning)
  
6.11.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Pietro Russo - Italien) * (omröstning)
  
6.12.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Vitor Manuel da Silva Caldeira - Portugal) * (omröstning)
  
6.13.Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (HG Wessberg - Sverige)
  
6.14.Europeisk skyddsorder ***II (omröstning)
  
6.15.Ett enda ansökningsförfarande för uppehålls- och arbetstillstånd ***II (omröstning)
  
6.16.Allmänna kommissionen för fiske i avtalsområdet för Medelhavet ***II (omröstning)
  
6.17.Årsbokslut i vissa typer av bolag vad gäller mikroenheter ***II (omröstning)
  
6.18.Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats av eller hotas av allvarliga svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet ***I (omröstning)
  
6.19.Hinder för handel och investeringar (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.Gemensam säkerhets- och försvarspolitik (artikel 36 i EU-fördraget) - Finanskrisens följder för försvarssektorn i EU:s medlemsstater (debatt)
 11.Mänskliga rättigheter (debatt)
 12.Toppmöte EU-Ryssland (debatt)
 13.Situationen i Syrien (debatt)
 14.Europeiska grannskapspolitiken (debatt)
 15.Fruktjuice och vissa liknande produkter avsedda som livsmedel ***I (debatt)
 16.Användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel för hushållsbruk ***I (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Karel Pinxten - Belgien)
 Bilaga 2 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Henrik Otbo - Danmark)
 Bilaga 3 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Juan-Francisco Corona Ramón - Spanien)
 Bilaga 4 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Ville Itälä - Finland)
 Bilaga 5 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Kevin Cardiff - Irland)
 Bilaga 6 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Pietro Russo - Italien)
 Bilaga 7 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (Vitor Manuel da Silva Caldeira - Portugal)
 Bilaga 8 - Utnämning av en ledamot av revisionsrätten (HG Wessberg - Sverige)
Protokoll (290 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (767 kb) Bilaga 1 (7 kb) Bilaga 2 (7 kb) Bilaga 3 (7 kb) 
 
            Bilaga 4 (7 kb) Bilaga 5 (7 kb) Bilaga 6 (7 kb) Bilaga 7 (7 kb) Bilaga 8 (7 kb) 
 
Protokoll (330 kb) Närvarolista (52 kb) Omröstningsresultat (127 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (180 kb)    
 
Protokoll (363 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (378 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (508 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy