Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2011. december 14., Szerda - Strasbourg

4. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- Javaslat a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a flufenoxuronnak a 8. terméktípus tekintetében hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2011)0708 - 2011/2860(RPS) - határidő: 2012.3.14.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a brojlercsirke-állományokban előforduló Salmonella Enteritidisnek és a Salmonella Typhimuriumnak a 2160/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő csökkentésére irányuló uniós célkitűzésről (D014049/05 - 2011/2928(RPS) - határidő: 2012.2.21.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az egyes élelmiszerekben előforduló dioxinok, dioxinszerű PCB-k és nem dioxinszerű PCB-k koncentrációjának hatósági ellenőrzésére szolgáló mintavételi és vizsgálati módszerek megállapításáról és az 1883/2006/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (D014589/03 - 2011/2944(RPS) - határidő: 2012.3.8.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a szeszes italok meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, címkézéséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 110/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III. mellékletének módosításáról (D014789/03 - 2011/2927(RPS) - határidő: 2012.2.21.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. és III. mellékletében felsorolt élelmiszer-adalékok specifikációinak meghatározásáról (D015454/02 - 2011/2930(RPS) - határidő: 2012.2.19.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a növényi olajokból és zsírkeverékekből származó, takarmányozás céljára szánt termékeket forgalomba hozó létesítmények jóváhagyása és a különleges előírások az olajok, zsírok és az ezekből származó termékek termelése, tárolása, szállítása és a dioxintartalomra vonatkozó ellenőrzések tekintetében történő módosításáról (D015503/05 - 2011/2935(RPS) - határidő: 2012.3.2.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 2002/32/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. és II. mellékletének a dioxinokra és a poliklórozott bifenilekre vonatkozó felső határértékek és cselekvési küszöbértékek tekintetében történő módosításáról (D015504/03 - 2011/2943(RPS) - határidő: 2012.3.7.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 152/2009/EK rendeletnek a dioxinok és a poliklórozott bifenilek koncentrációjának meghatározása tekintetében történő módosításáról (D015506/03 - 2011/2954(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a polgári légi közlekedéshez kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő rögzítéséről szóló …/…/EU rendelet módosításáról (D015689/02 - 2011/2956(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének a Quinoline Yellow (E 104), a Sunset Yellow FCF/Orange Yellow S (E 110) és a Ponceau 4R, Cochineal Red A (E 124) felhasználási feltételei és felhasználási mennyiségei tekintetében történő módosításáról (D016141/04 - 2011/2938(RPS) - határidő: 2012.3.3.)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság .../.../EU rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról szóló 1881/2006/EK rendelet román nyelvű változatának helyesbítéséről (D016346/02 - 2011/2932(RPS) - határidő: 2012.2.24.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: AGRI

- A Bizottság .../.../EU rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet XVII. mellékletének módosításáról (D016514/02 - 2011/2953(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE, IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete az adathordozót (mikrocsipet) tartalmazó vezetői engedélyekre vonatkozó műszaki követelmények megállapításáról (D016665/02 - 2011/2939(RPS) - határidő: 2012.3.6.)
utalva illetékes: TRAN

- A Bizottság .../.../EU rendelete az 1924/2006/EK rendeletnek a tápanyag-összetételre vonatkozó állítások listája tekintetében történő módosításáról (D016748/02 - 2011/2916(RPS) - határidő: 2012.2.14.)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: IMCO

- A Bizottság .../.../EU rendelete a 19/2011/EU rendeletnek a gépjárművek és pótkocsijaik hatóságilag előírt gyári adattáblájára vonatkozó típus-jóváhagyási követelmények tekintetében történő módosításáról (D016893/02 - 2011/2936(RPS) - határidő: 2012.3.2.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU végrehajtási rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a sávelhagyásra figyelmeztető rendszerek gépjárművekbe történő beépítésére vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (D016962/03 - 2011/2955(RPS) - határidő: 2012.3.10.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU végrehajtási rendelete a 661/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyes gépjármű-kategóriákra a fejlett vészfékező rendszerek szempontjából vonatkozó típus-jóváhagyási előírások tekintetében történő végrehajtásáról (D016963/03 - 2011/2952(RPS) - határidő: 2012.3.9.)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság .../.../EU határozata a bizalmas adatokhoz való tudományos célú hozzáférésre feljogosított kutatókat foglalkoztató szervezetek jegyzékének megállapításáról szóló 2004/452/EK határozat módosításáról (D017336/01 - 2011/2933(RPS) - határidő: 2012.2.23)
utalva illetékes: ITRE
vélemény: ECON

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat