Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. prosince 2011 - Štrasburk

5. Bilance polského předsednictví (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Bilance polského předsednictví

Předseda učinili krátké úvodní prohlášení.

Donald Tusk (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Olle Schmidt za skupinu ALDE, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Marek Siwiec, Georgios Toussas za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Angelika Werthmann nezařazená, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položila Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a András Gyürk.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar a Giuseppe Gargani.

Vystoupili: José Manuel Barroso a Donald Tusk.

Rozprava byla ukončena.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí