Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 14. december 2011 - Strasbourg

5. Status over det polske formandskab (forhandling)
CRE

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Status over det polske formandskab

Formanden fremsatte en kortfattet indledende erklæring.

Donald Tusk (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Olle Schmidt for ALDE-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Tomasz Piotr Poręba for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Marek Siwiec, Georgios Toussas for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Angelika Werthmann, løsgænger, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg og András Gyürk.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar og Giuseppe Gargani.

Talere: José Manuel Barroso og Donald Tusk.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik