Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 14. joulukuuta 2011 - Strasbourg

5. Katsaus Puolan puheenjohtajakauteen (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Katsaus Puolan puheenjohtajakauteen

Puhemies käytti aluksi lyhyen puheenvuoron.

Donald Tusk (neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Olle Schmidt ALDE-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Marek Siwiec, Georgios Toussas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nikolaos Salavrakos EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ja András Gyürk.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar ja Giuseppe Gargani.

Puheenvuorot: José Manuel Barroso ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö