Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. gruodžio 14 d. - Strasbūras

5. Lenkijos pirmininkavimo apžvalga (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Lenkijos pirmininkavimo apžvalga

Pirmininkas padarė trumpą įžanginį pareiškimą.

Donald Tusk (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Olle Schmidt ALDE frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Tomasz Piotr Poręba ECR frakcijos vardu (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Marek Siwiec pateiktą klausimą), Georgios Toussas GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Lena Kolarska-Bobińska pateiktą klausimą), Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, (ji taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Paul Rübig pateiktą klausimą), Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski (jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Krzysztof Lisek pateiktą klausimą), Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir András Gyürk.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar ir Giuseppe Gargani.

Kalbėjo: José Manuel Barroso ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

Teisinė informacija - Privatumo politika