Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2011. gada 14. decembris - Strasbūra

5. Polijas prezidentūras darbības pārskats (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Polijas prezidentūras darbības pārskats.

Priekšsēdētājs teica īsu ievadrunu.

Donald Tusk (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Olle Schmidt ALDE grupas vārdā, Bas Eickhout Verts/ALE grupas vārdā, Tomasz Piotr Poręba ECR grupas vārdā, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Marek Siwiec, Georgios Toussas GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Angelika Werthmann, pie grupām nepiederoša deputāte, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Lena Kolarska-Bobińska, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Paul Rübig, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg un András Gyürk.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar un Giuseppe Gargani.

Uzstājās José Manuel Barroso un Donald Tusk.

Debates tika slēgtas.

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

Juridisks paziņojums - Privātuma politika