Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 grudnia 2011 r. - Strasburg

5. Bilans polskiego przewodnictwa (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Bilans polskiego przewodnictwa

Przewodniczący wygłosił krótkie oświadczenie wprowadzające.

Donald Tusk (urzędujący przewodniczący Rady) i José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Olle Schmidt w imieniu grupy ALDE, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Marka Siwca, Georgios Toussas w imieniu grupy GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Angelika Werthmann, niezrzeszona, Jacek Saryusz-Wolski, Bogusław Liberadzki, Alexander Alvaro, Jacek Olgierd Kurski, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Lenę Kolarską-Bobińską, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Diane Dodds, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Paula Rübiga, Markus Ferber, Hannes Swoboda, Marek Henryk Migalski, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Krzysztofa Liska, Andreas Mölzer, Jean-Paul Gauzès, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i András Gyürk.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Mario Mauro, Edit Herczog, Andrew Henry William Brons, Petru Constantin Luhan, Juan Fernando López Aguilar i Giuseppe Gargani.

Głos zabrali: José Manuel Barroso i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności